Stropy gęstożebrowe

To najczęściej stosowane stropy w domach jednorodzinnych.

Swoją nazwę zawdzięczają gęsto rozmieszczonym belkom głównym (żebrom) - odległość pomiędzy nimi wynosi zwykle 30-60 cm. Konstrukcją nawiązują do stropów drewnianych, są jednak od nich mocniejsze i sztywniejsze, lepiej też izolują akustycznie, a przede wszystkim - są niepalne. Od żelbetowych stropów monolitycznych różnią się:

- mniejszym ciężarem,

- niższym kosztem wykonania, bo nie wymagają pełnego deskowania i solidnego stemplowania.

Stropy gęstożebrowe różnią się rozstawem belek i kształtem pustaków wypełniających. Żebra tych stropów mogą być częściowo prefabrykowane lub wykonywane w całości na budowie.

Stropy na belkach częściowo prefabrykowanych - Teriva, Ceram, Porotherm, Fert. Składają się z częściowo prefabrykowanych belek, pustaków wypełniających ceramicznych, betonowych lub keramzytobetonowych, którymi wypełnia się przestrzenie pomiędzy belkami oraz układanego na budowie betonu, z którego formuje się górne części belek i kilkucentymetrową płytę (3-5 cm) zwaną nadbetonem. Stropy te są proste w wykonaniu; wszystkie ich elementy można montować ręcznie w dwie-trzy osoby, choć wygodniej to robić za pomocą wciągarki. Nie wymagają deskowania, lecz tylko podpór montażowych. Ich zaletą jest również uniwersalność - łatwo je dostosować do pomieszczeń o nieregularnych kształtach, ponieważ prefabrykowane belki można skracać do wymaganej długości. Jeśli potrzebna jest większa nośność stropu, można zamówić belki z większym zbrojeniem.

Stropy żebrowe w całości wykonywane na budowie - np. Akermana. Nie ma w nich prefabrykowanych belek, tylko żebra nośne, które tworzy się przez ułożenie zbrojenia i wypełnienie betonem przestrzeni pomiędzy pustakami oraz wykonanie płyty nadbetonu. Pustaki układa się na pełnym lub ażurowym deskowaniu. Strop Akermana jest najstarszym stropem gęstożebrowym, bardziej pracochłonnym niż te na belkach częściowo prefabrykowanych. Warto go stosować:

- w domach o nieregularnym rzucie, ponieważ układając pustaki łatwo dostosować kształt stropu do obrysu ścian nośnych, bez docinania belek częściowo prefabrykowanych,

- gdy zależy nam na gładkich sufitach nad dużymi pomieszczeniami, ponieważ w grubości stropu łatwo ukryć belkę lub podciąg.

Więcej o: