Wydatki

Ile wydaliśmy na dom

Koszt działki z domem do remontu: 320 000 zł

Koszt rozbudowy i modernizacji domu: 100 000 zł

Razem: 420 000 zł

Inwestycje poczynione z myślą o obniżeniu kosztów utrzymania domu

Kominek z rozprowadzeniem ciepła i obudową: 10 000 zł

Elektryczne ogrzewanie podłogowe: 1500 zł

Centralne ogrzewanie zasilane gazem (z piecem z zamkniętą komorą spalania): 12 000 zł

Razem: 23 500 zł

Roczne koszty utrzymania domu

Elektryczność: 3255 zł

Gaz: 1600 zł

Drewno do kominka: 2000 zł

Wywóz ścieków: 1200 zł

Woda: 480 zł

Śmieci: 50 zł

RAZEM: 8585 zł