Fachowe Ekipy

W ramach programu Fachowa Ekipa organizowanego przez Hitachi Power Tools Polska Polacy wymienili cechy idealnej ekipy remontowo-budowlanej. A więc powinna ona:

systematycznie podnosić kwalifikacje pracowników;

mieć określony cennik;

robić rzetelny kosztorys;

być terminowa zarówno w pracy, jak i w kontakcie z klientem;

zabezpieczać remontowane pomieszczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem;

sprzątać po sobie;

używać profesjonalnego sprzętu;

nie palić, jeśli klient tego sobie nie życzy, i nie pracować pod wpływem alkoholu;

mieć własny transport i oferować całkowite lub częściowe zaopatrzenie materiałowe;

wystawiać rachunki i faktury;

podpisywać umowy i udzielać gwarancji;

mieć rekomendacje poprzednich klientów.