Wydatki

Ile wydaliśmy na dom

Zakup działki (w 2001 r.): 100 000 zł

Budowa domu: 350 000 zł

w tym:

- Przyłączenie do sieci gazowej - 2500 zł

- Przyłączenie do sieci wodociągowej - 7000 zł

- Budowa szamba - 2500 zł

- Instalacja c.o. i instalacja hydrauliczna - 16 000 zł

- Budowa kominka i wkład żeliwny - 3000 zł

Plany na przyszłość

Budowa wiaty na samochody: 15 000 zł

Roczne koszty utrzymania domu

Gaz: 4200 zł

Elektryczność: 1440 zł

Woda z wodociągu: 240 zł

Wywóz szamba: 1500 zł

Wywóz śmieci: 360 zł

Internet: 840 zł

Podatek gruntowy: 90 zł

Monitoring: 1440 zł

Razem: 10 110 zł

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.