Jak przygotować podłoże niemalowane

Przed rozpoczęciem malowania trzeba sprawdzić i przygotować podłoże, a oto rady - jak to zrobić

Na początku należy określić typ podłoża i jego stan

GIPS LUB POCHODNE (GŁADZIE, SZPACHLE)

Sprawdź, czy podłoże jest dostatecznie suche. Jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Od wykonania podłoża powinno minąć co najmniej 6 - 8 tygodni (w przypadku warstwy materiału zawierającego gips o grubości powyżej 5 mm)

W gipsie mogą znajdować się dodatki np. opóźniające wiązanie. Powodują one nadmierną alkaliczność podłoża. Sezonowanie w czasie schnięcia na ogół wystarcza do zneutralizowania zasadowości przez wchłanianie dwutlenku węgla z powietrza. Zasadowość podłoża można sprawdzić papierkiem lakmusowym, przykładając go do zwilżonej powierzchni

Sprawdź, czy podłoże nie jest zarażone grzybami pleśniowymi (w przypadku niedostatecznej wentylacji). Jeśli tak, zlikwiduj grzyby preparatem grzybobójczym oraz zapewnij właściwą wentylację pomieszczenia

Nałóż warstwę gruntu lub farby podkładowej rozcieńczonej wodą w stosunku 2 : 1 w celu zablokowania i ujednolicenia chłonności podłoża oraz w celu jego wzmocnienia

PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE:

Sprawdź jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeśli nie, płyty należy zagruntować.

Miejsca łączeń (spoiny) zagruntuj ze względu na ich większą chłonność.

Nałóż warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujednolicić chłonność podłoża i ułatwić nakładanie kolorowej warstwy nawierzchniowej

Sprawdź, czy do mocowania płyt zastosowano nierdzewne wkręty. Jeśli nie, zabezpiecz je podkładem antykorozyjnym

TYNK WAPIENNY (ZAPRAWA ZE SPOIWEM HYDRAULICZNYM)

Upewnij się, czy zasadowe związki wapnia w tynku zostały dostatecznie zneutralizowane (minął odpowiedni okres sezonowania - co najmniej 28 dni). UWAGA: niektóre farby odporne na alkalia można stosować po krótszym okresie sezonowania, bezpośrednio po wyschnięciu tynku.

Sprawdź, w jakim stopniu powierzchnia jest pyląca (przez przetarcie dłonią)

Całą powierzchnię pokryj jedną warstwą gruntu lub farby rozcieńczonej wodą 2 : 1 w celu zmniejszenia i ujednolicenia chłonności podłoża

CERAMIKA (CEGŁY LICÓWKI)

Ubytki uzupełnij zaprawą i pozostaw do wyschnięcia i karbonizacji (neutralizacji związków zasadowych)

Całą powierzchnię pokryj gruntem w celu ujednolicenia chłonności podłoża

KAMIEŃ

Jeśli powłoka ma być gładka, uzupełnij ubytki i pęknięcia oraz zagruntuj jak w przypadku ceramiki budowlanej

DREWNO

Upewnij się, że drewno jest odpowiednio wysuszone. Powinno mieć wilgotność nie większą niż 20%. Wilgotność mierzy się aparatami wykorzystującymi zjawisko przewodnictwa elektrycznego.

Sprawdź, czy drewno nie jest zainfekowane szkodnikami lub grzybami - jeśli tak, należy zastosować odpowiednie preparaty owado- i grzybobójcze.

Uszkodzenia i ubytki powierzchni wyrównaj szpachlą w odpowiednim kolorze.

Wyszlifuj powierzchnię do pożądanego stopnia gładkości, a następnie odpyl ją.

Jeśli drewno było malowane wcześniej, należy sprawdzić, czy stara warstwa farby (lakieru) nie łuszczy się. W przypadku zastosowania starej farby (lakieru) z połyskiem, przed nowym malowaniem trzeba zmatowić powierzchnię papierem ściernym.

METALE

Żelazne: oczyść powierzchnię do stopnia wymaganego przez stosowaną do malowania farbę i odtłuść ją. Stopnie czystości powierzchni określa norma PN - 8501.

Kolorowe i ocynkowane: odtłuść detergentem lub benzyną i usuń mechanicznie ewentualne ślady patyny.