Dom po powodzi. Dezynfekcja studni

Woda ze studni na terenach popowodziowych może być skażona, dlatego nie można jej używać. Studnie trzeba koniecznie zdezynfekować.

Dezynfekcja studni kopanej.

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich zanieczyszczeń, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach oraz po wszelkich pracach wewnątrz studni.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego według zasad podanych w tabelce:

W przypadku stosowania podchlorynu sodu należy szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienionej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy:

- do wiadra z wodą dodać 2 łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę;

- po ponownym napełnieniu studni wodą odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą , rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni;

- wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem;

- po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru

Uwaga: środki odkażające należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w szklanym lub drewnianym naczyniu

Odkażanie studzien wierconych i abisyńskich

W przypadku studni wierconej wymieszanie i wlanie roztworu jest trudne. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ja przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

Odkażanie wewnętrznej części pompy abisyńskiej

4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubkach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę, pompować, aż do ukazania się wody w wylocie pompy. Pozostawić na 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie. PO wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stacje sanitarno-epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

Czytaj również:

Powódź. Uwaga na brudną wodę

Dom po powodzi. Od czego zacząć?

Więcej o: