Czyszczenie i dezynfekcja domu po powodzi

Woda powodziowa niesie ze sobą mnóstwo zanieczyszczeń chorobotwórczych. Dlatego dom po powodzi trzeba dokładnie wyczyścić i zdezynfekować

1. Pomieszczenia wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp.

2. Pomieszczenia starannie oczyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Zabieg ten obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.

3. Po dokładnym oczyszczeniu, niektóre pomieszczenia lub powierzchnie należy zdezynfekować. Wskazana jest dezynfekcja powierzchni do przygotowywania i przechowywania żywności. Do tego celu można stosować preparaty powszechnie dostępne, używane w gospodarstwie domowym (np. środki do wybielania bielizny). Po dezynfekcji (nie krócej niż 15 min) powierzchnie należy zmyć wodą pitną.

Wszystkie pomieszczenia zanieczyszczone fekaliami, powinny być dezynfekowane, po uprzednim usunięciu zanieczyszczeń i umyciu powierzchni.

Dezynfekcję pomieszczeń źle wietrzonych (np. piwnice), dużych powierzchni powinny przeprowadzić przeszkolone ekipy.

UWAGA: Do dezynfekcji pomieszczeń mieszkalnych nie stosuje się lizolu, wapna chlorowanego , ogranicza się stosowanie podchlorynu sodu. Ze względu na zagrożenie środowiska, lepiej też ograniczyć stosowanie preparatów zawierających chlor.

Pomieszczenia po dezynfekcji należy odpowiednio wywietrzyć!!!

Postępowanie z przedmiotami codziennego użytku

Przedmioty, które zostaną uznane za przydatne do dalszego użytkowania należy dokładnie wymyć, a następnie zdezynfekować. Najlepszą metodą dezynfekcji jest stosowanie wysokiej temperatury, gorącego powietrza, gotowanie, wyparzanie, prasowanie. Wyposażenie kuchenne (np. naczynia, sztućce) należy dokładnie umyć, a następnie gotować nie krócej niż 15 minut w wodzie, najlepiej z dodatkiem sody (1-2 łyżki na litr) w przykrytym naczyniu.

UWAGA: Środków chlorowych nie stosować z innymi preparatami. Szczególne zagrożenie stanowią w środowisku kwaśnym i w obecności czwartorzędowych związków aminowych. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wietrzonych .

Preparaty dezynfekcyjne należy stosować w stężeniach określonych przez producenta.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.