Kotły wiszące - jak wybrać rodzaj kotła?

Technika kotłów wiszących znalazła swoje miejsce w budownictwie jedno-, jak również wielorodzinnym. Oferowane w chwili obecnej urządzenia spełniają szereg specyficznych wymagań budynków. Istotne jest jednak zwrócenie uwagi na różnorodność oferowanych urządzeń tego typu oraz odmienne od kotłów stojących wymagania eksploatacyjne.

Wybór kotła powinien być uzależniony przede wszystkim od typu instalacji grzewczej, wymagań ze strony wody użytkowej, warunków zabudowy i rzecz jasna oczekiwań inwestora. Zazwyczaj inwestor rozpoczyna planowanie systemu grzewczego w budynku od wyboru rodzaju ogrzewania (grzejnikowe, podłogowe) i ilości samych obiegów grzewczych. Warto już wtedy przemyśleć wybór konkretnego typu kotła wiszącego mającego zapewnić współpracę z instalacją budynku.

Podstawowa oferta kotłów wiszących na rynku to kotły niskotemperaturowe o nieskomplikowanej budowie i automatyce stałotemperaturowej. Należy zaznaczyć, że podstawowym ich zastosowaniem powinny być wyłącznie typowe instalacje z jednym obiegiem grzejnikowym. W przypadku układu o większej liczbie obiegów (np. dodatkowe ogrzewanie podłogowe) ten typ kotła nie powinien być brany pod uwagę. Zazwyczaj automatyka pogodowa (zalecana dla obiegów ogrzewania podłogowego) dostępna jest już bowiem w typoszeregu kotłów kondensacyjnych, a dodatkowo oczywiście obniżone temperatury wody grzewczej sprzyjają uzyskiwaniu wysokich sprawności tych kotłów.

Podział instalacji grzewczej na oddzielne obiegi (np. jako rozdział ogrzewania kondygnacji budynku) zwiększa komfort użytkowania m.in. poprzez umożliwienie oddzielnej regulacji temperatur i czasów ogrzewania pomieszczeń. Z drugiej jednak strony kotły wiszące pracujące (w odróżnieniu od stojących) jako przepływowe wymagają starannego dobrania układu hydraulicznego, a w przypadku kilku obiegów : m.in. dodatkowych pomp obiegowymi, zaworów mieszających i często sprzęgła hydraulicznego oraz automatyki współpracującej z dwoma i więcej obiegami.

Zazwyczaj kocioł poza pracą na potrzeby grzewcze, zapewnia podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Drugą podstawową więc kwestią pozostaje wybór wersji kotła wiszącego : 2-funkcyjnego z bezpośrednim podgrzewem wody użytkowej lub 1-funkcyjnego z oddzielnym pojemnościowym podgrzewaczem wody. Zasadniczo w przypadku mieszkań w większości zastosowanie znajdują kotły 2-funkcyjne, natomiast dla domów jednorodzinnych, zazwyczaj preferowane rozwiązanie stanowią kotły 1-funkcyjne z podgrzewaczem pojemnościowym.

Wersja 2-funkcyjna kotła umożliwia spełnienie potrzeb na wodę użytkową typowego mieszkania ze standardową wanną czy natryskiem oraz kuchni. Punkty poboru wody zlokalizowane powinny być blisko siebie, a z samej wody użytkowej nie korzysta jednocześnie więcej niż 1-2 osoby.

Zdecydowanie wyższy komfort dostawy ciepłej wody uzyskuje się przy 1-funkcyjnej wersji kotła współpracującego z podgrzewaczem pojemnościowym. Pojemność podgrzewacza z reguły w granicach od 80 do 300 dm3 stanowi zabezpieczenie wymaganej ilości wody użytkowej nawet przy korzystaniu z niej przez kilku odbiorców. Praktycznie pełne wykorzystanie zalet cyrkulacji wody użytkowej w budynku jest również możliwe tylko przy zastosowaniu podgrzewacza pojemnościowego.

Najnowszym stosunkowo rozwiązaniem są kompaktowe centrale grzewcze, zawierające w sobie kocioł wiszący oraz podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Dostępne są one także w wersji do współpracy z kolektorami słonecznymi. Zaletami takich urządzeń jest przede wszystkim zwarta budowa, design, kompletna zabudowa osprzętu, niższy koszt inwestycji niż dla porównywalnego systemu, także dzięki mniejszej ilości prac instalacyjnych.

Więcej o: