Zrobienie wykopu i pozostawienie go na zimę nie przyspieszy prac budowlanych

Ujemna temperatura powoduje przemarzanie gruntu - w Polsce, jeśli mrozy są silne i długotrwałe, mogą ściąć grunt nawet do głębokości przekraczającej jeden metr.

Głębokość przemarzania jest różna w poszczególnych regionach kraju; największa jest w Polsce północno-wschodniej, najpłycej natomiast grunt przemarza w województwach zachodnich. Niezależnie od strefy klimatycznej, grunt zawsze będzie przemarzał głębiej w miejscach, gdzie nie jest pokryty roślinnością, a także tam, gdzie wieją silne wiatry. Istotne jest też, czy przed nastaniem dużych mrozów powierzchnię przykrył śnieg; jego gruba warstwa zabezpiecza podłoże przed przemarzaniem.

Dlaczego mróz szkodzi

W wykopie w gruntach spoistych powstają pod wpływem mrozu spękania, szczeliny i wysadziny. W czasie roztopów przemarznięta część podłoża pozostaje szczelna, podczas gdy topniejący śnieg "uplastycznia" wierzchnią warstwę gruntu. Zjawisko to powoduje zniszczenie jego struktury do głębokości kilkudziesięciu centymetrów. Wiosną, przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów, te zniszczone warstwy gruntu koniecznie trzeba będzie usunąć z dna wykopu. Wykop w gruntach piaszczystych jest narażony na działanie mrozu zwłaszcza wtedy, gdy pod spodem znajduje się poziom wody gruntowej - zamarzająca woda powiększa swoją objętość i rozsuwa ziarna piasku. Wiosną dno wykopu jest rozluźnione i wymaga dogęszczenia.

Wysadziny

W gruntach spoistych (gliny, iły, pyły) mróz powoduje powstawanie wysadzin, czyli podnoszenie się przemarzających warstw. Towarzyszy temu występowanie bardzo dużych sił. Badania wykazały, ze siła wysadzinowa może osiągnąć nawet 800 kPa, czyli 8 kG na cm2. To pięć razy więcej niż wynosi przeciętny nacisk ław fundamentowych na grunt! Tak wielka siła może spowodować unoszenie się fundamentu, co w konsekwencji prowadzi zwykle do pękania ścian. W gruntach piaszczystych natomiast wysadziny nie powstają; na takich terenach możliwe jest też płytsze posadowienie fundamentów (nawet w strefie przemarzania).

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o: