3 sposoby na wykopy pod fundament

Wykop robi się do głębokości, na jakiej przewidziano posadowienie budynku. Sposób jego wykonania zależy od tego, czy ławy będą wylewane w deskowaniu, czy bezpośrednio w gruncie.

Znaczenie ma też rodzaj gruntu. Wąskie wykopy pod same ławy trudno jest wykonać w słabo zagęszczonym piasku, bo będzie się on osypywać. W takiej sytuacji wygodniej jest zrobić szerokie wykopy pod cały dom. Do dużych wykopów często wynajmuje się koparkę, ale grunt pod same ławy wybiera się ręcznie.

Sposób 1 - całkowite usunięcie gruntu spod obrysu budynku

Jest najbardziej pracochłonny; usuwamy grunt z całego miejsca pod obrysem budynku. Najlepiej wynająć do tego koparkę, dzięki której prace potrwają godzinę lub dwie. Ostatnie 10-15 cm najlepiej wybrać ręcznie, żeby nie "przegłębić" wykopu. Na jego dnie układa się warstwę chudego betonu, dzięki czemu łatwiej będzie wytyczyć ławy i ustawić ich deskowanie oraz zbrojenie podłużne.

Sposób 2 - usunięcie gruntu z miejsca na ławy wylewane w deskowaniu

Jest szybszy i wygodniejszy. Grunt wybiera się nie spod całego budynku, ale tylko z miejsc, gdzie znajdą się ławy fundamentowe. Nie ma problemu z jego składowaniem (jak przy sposobie 1), bo układa się go na nienaruszonych fragmentach podłoża w obrysie budynku. Po zakończeniu prac, gruntem z wykopu obsypuje się ławy, wyrównuje go wewnątrz ścian fundamentowych i zagęszcza.

Sposób 3 - usunięcie gruntu z miejsca na ławy wylewane w gruncie

Jeśli ławy będą wylewane bezpośrednio w gruncie, górną część wykopów robi się tylko do wierzchu ław. Wykopy pod same ławy robi się ręcznie, wykłada się je folią, układa zbrojenie podłużne i betonuje. Dzięki folii zaczyn cementowy nie jest wyciągany przez grunt ze świeżego betonu. Górna część wykopu powinna być z jednej strony nieco szersza, by ułatwić murowanie ścian fundamentowych.

Łopatą czy koparką

Wykopy pod fundament można robić mechanicznie - wynajmując koparkę, koparko-ładowarkę lub koparko-spycharkę - albo ręcznie, za pomocą łopat i szpadli.

Wykop mechaniczny. Prace trwają krótko; na zdjęcie humusu wystarczy godzina lub dwie, a wykop pod fundamenty robi się w jeden dzień. Ziemię z wykopów można od razu załadować na wywrotkę i wywieźć; nie ma też problemu, jeśli w gruncie znajdziemy duży, ciężki kamień. Koszt wynajęcia sprzętu (z operatorem) to 80-100 zł/godz.; czasem trzeba też zapłacić za dojazd. Prace najlepiej przeprowadzać, kiedy nie ma ogrodzenia, bo łatwiej wtedy manewrować ciężkim sprzętem.

Wykop ręczny. Wymaga zaangażowania kilku osób. Wbrew pozorom, nie jest to prosta praca; wykop trzeba odpowiednio zabezpieczyć, np. układając deski na jego krawędzi (przy ostrych skarpach) albo stosując rozparcie (przy głębokości powyżej 1 m). Prace trwają co najmniej kilka dni (zależnie od zakresu), a grunt trzeba wywozić taczkami. Stawki robocizny zależą od regionu kraju; czasem wykopy ręczne są droższe niż z użyciem sprzętu mechanicznego.

Uwaga! Jeśli w którymś miejscu głębokość wykopu będzie większa niż poziom posadowienia, należy "przekopane" fundamenty wypełnić chudym betonem albo piaskiem stabilizowanym cementem. Nie można natomiast użyć do tego gruntu rodzimego, ułożonego bez zagęszczenia.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.