Profile okienne z recyklingu

Okna z PVC to jedne z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w polskim budownictwie. Zużyte profile poddaje się procesowi recyklingu. Za kilka lat wyzwaniem dla przemysłu okiennego będzie wykorzystanie przetworzonego PVC do produkcji nowych wyrobów.

Profil okienny wykonany z użyciem polichlorku winylu pochodzącego z recyklingu ma takie same własności i parametry jak profil wykonany ze "świeżego surowca". Recyklat PVC jest bezpieczny dla zdrowia użytkowników okien, a jego zastosowanie pozwala znacząco zaoszczędzić zasoby ropy i soli - surowców używanych do produkcji.

Jakość ta sama

PVC z odzysku może być wykorzystywany wielokrotnie. Dodatek recyklatu nie wpływa na pogorszenie właściwości profilu. Okna zawierające recyklat nie ulegają szybszemu zużyciu niż profile wykonane z nowego surowca. Będą dobrze służyć nam przez kolejne lata. Producenci nie mogą jednak korzystać wyłącznie z recyklatu. Powtórnie przetworzone PVC jest wykorzystywane do produkcji wewnętrznych warstw profilu i wagowo może stanowić do 90% gotowego wyrobu. Natomiast zewnętrzne, widoczne ścianki profili, ze względów estetycznych, zawsze wykonywane są z nowych komponentów.

Okna bezpieczne dla zdrowia

Zarówno "świeże" PVC, jaki i jego recyklat są bezpieczne dla zdrowia.

Nie ma też i nigdy nie było żadnego zagrożenia dla użytkowników wyrobów PVC stabilizowanych związkami ołowiu, bo są one trwale związane z wyrobem i nie wydostają się z niego w żaden sposób w trakcie eksploatacji.

Istotną zaletą stosowania powtórnie przetworzonego PVC jest zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do utylizacji, a zatem znaczne korzyści dla środowiska. Eksperci tłumaczą, że powtórne wykorzystanie surowca będzie za kilkanaście lat ekologiczną koniecznością. W przeciwnym razie na wysypiskach będą zalegały hałdy tworzywa, niepotrzebnie potraktowanego jako odpad. Odzyskiwanie PVC będą też stopniowo wymuszały rosnące ceny surowca. Ponowne zagospodarowane polichlorku winylu będzie więc wypadkową ekonomii i zdrowego rozsądku.

Takie profile są już dostępne w sieci sprzedaży firmy Polskie Okna. W swojej ofercie mają je wszyscy producenci oferujący okna wykonane z profili Brügmann.

Więcej o: