Jak poprawnie dobrać elementy instalacji solarnej

Instalacja solarna to nie same kolektory. Aby mieć pewność, że również pozostałe jej elementy są do siebie odpowiednio dobrane, powierzmy jej zaprojektowanie fachowcom.

Zastosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania instalacji grzewczej, pozwala zredukować koszty jej eksploatacji. Oszczędności będą jednak wtedy, gdy wszystkie elementy instalacji zostaną właściwie dobrane. Firma Vaillant ma w swej ofercie cały szereg systemowych rozwiązań, z których łatwo wybrać najodpowiedniejsze.

Instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody do mycia

Powierzchnia kolektorów słonecznych musi być dostosowana do liczby domowników oraz ilości zużywanej przez nich ciepłej wody. W praktyce przyjmuje się 1-1,5 m2 powierzchni kolektora płaskiego na osobę. W instalacji, w której będą pracować kolektory próżniowe, można ich powierzchnię zmniejszyć o 20-25%. Wynika to z ich mniejszych strat ciepła w porównaniu z płaskimi oraz możliwości wykorzystywania również promieniowania rozproszonego (np. podczas pochmurnego dnia).

Kolejnym ważnym elementem instalacji jest zasobnik ciepłej wody. Jego pojemność powinna pozwalać na zgromadzenie w czasie słonecznej pogody zapasu energii na następny dzień, który może okazać się pochmurny. Dlatego dobiera się zasobnik o pojemności od 1,5 do 2 razy większej od dobowego zużycia ciepłej wody. Jeśli na przykład w domu cztero- osobowa rodzina zużywa dziennie około 200 l, to pojemność zasobnika nie powinna być mniejsza niż 300-400 l.

Połączenie kolektorów z ogrzewaniem domu i przygotowaniem ciepłej wody

W nowoczesnych domach, wyposażonych w niskotemperaturowy system grzewczy (np. ogrzewanie podłogowe), coraz częściej wykorzystuje się instalację solarną do wspomagania ogrzewania. Najczęściej na każde 10 m2 powierzchni domu dobiera się od 0,8 do 1,1 m2 kolektora płaskiego lub od 0,5 do 0,8 m2 kolektora próżniowego. Aby jednak uniknąć kłopotów z eksploatacją instalacji w okresie letnim, nie należy dobierać większej powierzchni paneli słonecznych niż dwukrotna wartość wynikająca z potrzeb przygotowania ciepłej wody. Przykładowo, jeśli do wspomagania ogrzewania potrzeba około 15 m2 kolektorów, a na potrzeby ciepłej wody wystarczy 6 m2, to maksymalnie powinniśmy zastosować 12 m2 kolektorów.

Rozwiązania systemowe

Kolektory kupuje się obecnie najczęściej w specjalnych zestawach. Polecanym rozwiązaniem dla instalacji solarnej przygotowującej ciepłą wodę do mycia jest zastosowanie kompaktowego systemu auroSTEP . Składa się on tylko z trzech elementów: zasobnika ciepłej wody ze zintegrowanym osprzętem, kolektorów słonecznych oraz rur połączeniowych. Kompaktowa budowa i zastosowana technologia Drainback skracają czas montażu systemu - nie ma bowiem potrzeby stosowania dodatkowych elementów, takich jak: naczynie wzbiorcze, sterownik, manometr. Układ nie wymaga również czasochłonnego napełniania i odpowietrzania. Zasobnik jest bowiem od razu dostarczany z odpowiednią ilością czynnika grzewczego (glikolu) w wężownicy solarnej. W słoneczny dzień wbudowany sterownik załącza pompę, która pobiera glikol z wężownicy i przetłacza go przez kolektory. Jeśli nie ma wystarczającego nasłonecznienia, lub gdy ciepło od kolektorów niezostaje odbierane (np. użytkownicy wyjechali na wakacje), glikol nie jest tłoczony i pozostaje w wężownicy zasobnika solarnego, dzięki czemu nie ulega zniszczeniu na skutek działania wysokiej temperatury w kolektorach słonecznych.

W instalacji solarnej wspomagającej ogrzewanie domu oraz zapewniającej ciepłą wodę do mycia warto jest skorzystać z zestawu z wielofunkcyjnym zbiornikiem auroSTOR VPS SC 700 . Jego konstrukcja umożliwia współpracę w jednej instalacji kotła gazowego, kominka z płaszczem wodnym i kolektorów słonecznych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.