Ocieplenie domu - porada eksperta

Pytanie użytkownika: "Ociepliłem dom styropianem 10 cm i wydaje mi się, że jest w nim zimno. Co robić?"

Pełna, rzetelna odpowiedź na zadane pytanie wymagałaby opracowania obszernej ekspertyzy, w której przed sformułowaniem jakichkolwiek wniosków rzeczoznawca musiałby określić na podstawie dokumentacji i badań właściwości termiczne wszystkich przegród, warunki użytkowania budynku, sprawność instalacji grzewczej, faktyczne zużycie energii itp. Widać więc, że na podstawie informacji podanych przez Pana Marka można jedynie wskazać szereg możliwych scenariuszy poszukiwania przyczyn, a nie w sposób wiarygodny odpowiedzieć na zadane pytanie.

Jakie więc mogą być w tym przypadku przyczyny braku komfortu termicznego?

- ocieplone zostały jedynie ściany zewnętrzne budynku, a w dalszym ciągu nie są zaizolowane termicznie lub są słabo zaizolowane przegrody pozostałe, tj. stropy, podłogi;

- izolacja termiczne nie została wykonana w sposób ciągły na całej powierzchni przegród;

- instalacja grzewcza nie jest właściwie sterowana;

- temperatura utrzymywana we wnętrzu jest zbyt niska;

- poprawna i ciągła izolacja termiczna całej obudowy zewnętrznej budynku, zgodna z aktualnymi przepisami, pozwala jedynie na ograniczenie zużycia energii do poziomu ok. 100-120 kWh/m2 powierzchni ogrzewanej, nie eliminując konieczności dobrego ogrzewania wnętrza. Warstwa izolacyjna w postaci 10 cm styropianu, o której mowa w pytaniu, powinna wystarczyć do uzyskania izolacyjności termicznej ścian zgodnej z przepisami, a więc należy się spodziewać, że dom Pana Marka będzie wymagał dostarczenia takiej ilości energii dla utrzymania oczekiwanej temperatury wnętrza.

Więcej o: