Stropy gęstożebrowe

Stropy gęstożebrowe są obecnie najpopularniejsze w domach jednorodzinnych. Ich nazwa pochodzi od gęsto rozmieszczonych żeber - odległość między nimi nie przekracza zwykle 90 cm (najczęściej wynosi 30-60 cm).

Stropy gęstożebrowe zwykle mają częściowo prefabrykowane belki; układa się je kolejno na ścianach, na warstwie rzadkiej zaprawy cementowej, w taki sposób, by opierały się na nich na głębokość co najmniej 8-12,5 cm (zależnie od rodzaju stropu). Inaczej obciążenie belek może spowodować kruszenie krawędzi ścian. Belki stropowe nie mogą opierać się na ścianach działowych - dlatego ściany te trzeba budować tak, by kończyły się kilka centymetrów pod stropem (szczelinę wypełnia się na etapie tynkowania).

Stosowanie

Stropy te są obecnie najczęściej wykonywane w domach jednorodzinnych. Nadają się do pomieszczeń o dowolnym kształcie, nawet nieregularnym (w razie potrzeby przygotowane w wytwórni belki można skracać do potrzebnej długości).

Jest wiele rodzajów stropów gęstożebrowych; różnią się one rodzajem belek oraz kształtem i materiałem pustaków wypełniających. Najpopularniejsze z nich to:

- Teriva - żebra mają postać belek kratownicowych o rozpiętości 1,2-7,8 m. Ich zbrojenie jest zabetonowane w stopkach betonowych. Można zamówić belki o dowolnej długości i zbrojeniu zgodnym z konkretnym projektem. Wypełnieniem tego rodzaju stropu są najczęściej pustaki keramzytobetonowe lub z betonu komórkowego. Jest kilka odmian stropów Teriva (I, I bis, II, III, Nowa); różnią się one nośnością, rozstawem belek, wysokością konstrukcyjną oraz rozpiętością;

- Fert - dawniej bardzo popularne, obecnie zastąpione przez stropy Ceram. Dolne zbrojenie belek jest zabetonowane w kształtkach ceramicznych. Belki mają rozpiętość 2,7-6 m, wypełnieniem są pustaki ceramiczne;

- Ceram - są to stropy z belek kratownicowych, których dolne zbrojenie zabetonowane jest w ceramicznych kształtkach; mają wypełnienie z pustaków ceramicznych. Belki mają rozpiętość 2,4-7,2 m.

- Porotherm - ma konstrukcję podobną do stropów Fert i Ceram, ale inne wymiary i kształt pustaków. Belki mają rozpiętość 1,75-8,25 m;

Sposób wykonania

Po ułożeniu żeber, układa się między nimi pustaki stropowe; skrajne pustaki trzeba zadeklować (zaślepić zaprawą). Następnie na żebrach i pustakach robi się kilkucentymetrową (3-5 cm) betonową płytę, zwaną nadbetonem. Wymaganą grubość betonu uzyskuje się, układając na pustakach rury stalowe lub łaty drewniane tej właśnie wysokości.

Jeśli strop ma powyżej 4,5 m rozpiętości, należy w nim wykonać żebra rozdzielcze - układane poprzecznie w stosunku do żeber głównych. Mają one za zadanie uchronić stropy przed klawiszowaniem (skutkującym pojawieniem się rys wzdłuż belek). W tym celu ułożone na belkach pustaki stropowe trzeba rozsunąć na szerokość 8-15 cm (uwaga -wszystkie pustaki przylegające do żebra rozdzielczego muszą być zadeklowane), następnie ułożyć od spodu deskę i podeprzeć ją stemplami. Między pustakami układa się zbrojenie.

Po ułożeniu warstwy nadbetonu, dalsze prace można prowadzić już po 2-3 dniach, ale podpory montażowe usuwa się nie wcześniej niż po trzech tygodniach (podobnie jak przy stropach monolitycznych). Zanim beton osiągnie pełną wytrzymałość (28 dni), świeżo wykonanego stropu nie wolno nadmiernie obciążać - na przykład ustawiać na nim podpór montażowych stropu wyższej kondygnacji, czy też składować ciężkich materiałów.

Plusy i minusy

Dużą zaletą stropów gęstożebrowych jest możliwość ich ręcznego montażu. Nie jest do tego potrzebny dźwig, gdyż elementy są lekkie (pustaki ważą od 10 do 17 kg, a metr belki - około 12 kg). Do ułożenia stropu wystarczy więc niewielka, dwu- lub trzyosobowa ekipa. Strop gęstożebrowy nie wymaga układania deskowania; na czas montażu należy jedynie ustawić pod nim podpory montażowe (prostopadle do belek stropowych i rozstawione co najmniej co 2 m). Jego wykonanie jest łatwiejsze niż na przykład stropu monolitycznego; z wytwórni przyjeżdżają pustaki i belki z gotowym zbrojeniem i o potrzebnej długości. W stropie łatwo jest też prowadzić przewody elektryczne - umożliwiają to otwory w pustakach. Minusem tych stropów jest możliwość klawiszowania.

Cena. 1 m2 takich stropów kosztuje 165-200 zł.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.