Projektowanie budynku z myślą o oszczędności energii

Projekt powinien odpowiednio wyważyć proporcje pomiędzy zapotrzebowaniem na światło, a możliwością sterowania ogrzewaniem oraz wentylacją. Konieczne jest potraktowanie budynku jako całości, a nie jako zbiór elementów składowych. Już w fazie projektowej należy mieć na uwadze sprawność energetyczną budynku.

Niezwykle ważne jest prawidłowe rozmieszczenie okien oraz użycie elementów budynku inteligentnego oraz odnawialnych źródeł energii. Pamiętajmy, że okna połaciowe są źródłem pasywnego ogrzewania słonecznego, a ich rozmieszczenie jest kluczowe dla bilansu energetycznego budynku. W chłodniejszych krajach Europy od północy warto stosować produkty o podwyższonym współczynniku izolacyjności termicznej, natomiast od południowej zazwyczaj dodatni bilans energetyczny osiągają okna ze standardowym energooszczędnym oszkleniem. System zdalnej kontroli io-homecontrol pozwala na istotne oszczędności energii. Zaprogramowane okna automatycznie otworzą się tylko w momencie odłączenia grzejników lub zostaną zasłonięte po zmierzchu roletami zewnętrznymi, aby zminimalizować potencjalne straty ciepła. Pamiętajmy również, że okna połaciowe wykorzystują naturalną wentylację, tym samym przyczyniają się do oszczędności energii, która musiałaby być wykorzystana na systemy klimatyzacji budynku. Przykładowy budynek wyposażono w okna VELUX GGL, a moc chłodniczą wyliczono w wersji z roletami i bez rolet. Zastosowanie rolet zmniejszyło wymaganą moc chłodniczą o około 40%, czyli o około 90 kWh/m2 okna. Okna połaciowe są doskonałym sposobem na oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym, a tym samym sposobem ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Przy takich samych warunkach atmosferycznych, okna połaciowe dostarczają dwa razy większą ilość światła do pomieszczenia niż przez tego samego rozmiaru pionowe okna czy lukarny. Znaczna część energii w budynkach jest zużywana na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do tych celów może istotnie przyczynić się do oszczędności energii. Kolektory słoneczne VELUX służą do podgrzewania wody użytkowej, wspierania ogrzewania lub podgrzewania basenów kąpielowych, pokrywając nawet do 70% zapotrzebowania na ciepło.

Więcej o: