Dobry wzór- konkurs IWP

IWP zaprasza do udziału w konkursie, który pomoże twojej firmie wybić się na rynku.

W jaki sposób wyróżnić swój produkt spośród tysiąca innych dostępnych na rynku? Jak uwiarygodnić i wzmocnić pozycję produktu? Jak skutecznie go wypozycjonować?

Jedną z form wyróżnienia produktu na rynku jest udział w konkursie wzorniczym.

Na półkach sklepowych coraz więcej produktów i usług chwali się tytułami, wyróżnieniami, nagrodami. Już sam udział w konkursie eksperckim używany jest jako narzędzie wiarygodności biznesowej i jej dobrej oferty.

Wyróżnienie staje się  wartością dodaną produktu czy usługi i spełnia funkcje sprzedażowe.

Niezależnym, eksperckim i prestiżowym audytem wzorniczym w Polsce jest konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku Dobry Wzór.

Organizatorem konkursu jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego, niezależna instytucja zajmująca się systemowo wzornictwem, strategiczny doradca przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Dobry Wzór - konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku

konkurs trwa od 1993 roku,

jest niezależnym audytem wzorniczym rynku,

honorowy patronat ministra gospodarki,

7 branż produktowych i wiodące branże usług,

konkursowe produkty i usługi  wskazywane są przez ekspertów Instytutu

międzynarodowe jury

opieka medialna i współpraca patronacka najważniejszych, opiniotwórczych mediów

146 publikacji o konkursie w 2010 roku

Nagrodą główną w konkursie jest certyfikat jakości Dobry Wzór.

Nagrody główne Dobry Wzór przyznawane są w czterech kategoriach:

Sfera Domu

Sfera Pracy

Sfera Publiczna

Sfera Usług

Nagrodę specjalną Wzór Roku przyznaje Minister Gospodarki, patron honorowy konkursu, dla najlepszego produktu zaprojektowanego przez polskiego projektanta i wyprodukowanego przez polskiego przedsiębiorcę.

Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego nagradza najlepszego projektanta lub studio projektowe, przyznając nagrodę Designer Roku za najlepsze praktyki współpracy projektanta z biznesem.

Finałowym wydarzeniem Konkursu jest wystawa Dobry Wzór, na której kilkudziesięciu finalistów prezentuje swoje produkty i usługi. Wystawa prezentowana jest w salach Instytutu i innych miejscach w kraju i za granicą.

Zgłoszenia produktów i usług do konkursu można przesyłać do 17 czerwca .

Pytania prosimy kierować na adres e-miał: dobrywzor2011@iwp.com.pl

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.