Dizajn w przestrzeni publicznej. Urban Gardening

Od życia w mieście nie ma ucieczki, już w 2050 roku 80% ludzkości będzie mieszkało w miastach i wielkich metropoliach.
Czy to oznacza, że człowiek straci kontakt z naturą?

Rozwój miast to także kolosalne i nie do przewidzenia w skutkach obciążenie dla środowiska naturalnego. Jak można zaradzić totalnej urbanizacji? Jednym z rozwiązań jest zieleń w mieście - miasta-ogrody, ogrody w miastach, parki, czasami nawet zielone dachy, czy zazielenione podwórka. Tym wszystkim zajmuje się urban gardening - czyli miejskie ogrodnictwo. Konferencja oraz towarzysząca jej wystawa pokażą najnowsze rozwiązania stosowane przez miejskich ogrodników, którzy czasami nawet poprzez małe interwencje polepszają znacznie jakość życia w mieście.

DIZAJN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. URBAN GARDENING

26.04-9.06.2013, Zamek Cieszyn w Cieszynie, więcej na: www.zamekcieszyn.pl