Zapraszamy na wystawę TransDesign

Zapraszamy na wystawę prac pracowników i studentów z kierunków projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu: architektury wnętrz, wzornictwa, scenografii, ceramiki, szkła i projektowania graficznego do Galerii Regionalnej w Libercu oraz do Muzeum Północnoczeskiego w Libercu, gdzie prezentujemy kolekcję ceramiki i szkła ze zbiorów Akademii.

Projekt "TransDesign " jest kontynuacją wieloletniej współpracy Województwa Dolnośląskiego z partnerami zagranicznymi z s ą siadujących stref przygranicznych.

Wystawa "TransDesign " w Liberecu, będzie pierwszą tego typu wielowymiarową prezentacją osiągnięć pracowników naukowo - dydaktycznych i studentów z zakresu specjalności projektowych: architektury wnętrz i mebli, wzornictwa, scenografii, ceramiki i szkła oraz grafiki projektowej.

Popularyzacja sztuki i kreatywnego oblicza designu oraz szeroko rozumiana promocja kultury są priorytetami w działalności Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa oraz Uczelni. Projekt wpisuje si ę w strategię rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz w plany rozwoju współpracy międzynarodowej.

Projekt stanowi asumpt do pogłębionej wymiany działań projektowo - artystycznych w wymiarze społeczno - kulturalnym oraz do międzynarodowego dialogu środowiskowego i pokoleniowego. Wystawa będzie także okazją do podsumowań znaczących osiągnięć akademickiego środowiska projektantów w związku z przypadającym w roku 2016 Jubileuszem 70. lecia wrocławskiej Uczelni i wpisuje si ę w ramy Programu Sztuk Wizualnych - Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016.

Tytuł wystawy "TransDesign " , mający konotacje odnoszące się do przekraczania granic, również granic sztuki projektowania, integrowania dyscyplin oraz wymiany doświadczeń w poszukiwaniu nowych idei w dobie innowacyjności i humanizacji otoczenia człowieka to określenie wielowymiarowe, tak jak charakter wystawy, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Wernisaż : 24 września (czwartek)

godz. 16:00 - Muzeum Północnonoczeskie, Liberec

godz 17:30 - Galeria Regionalna, Liberec

kurator: Mieczysław Piróg

Wystawa czynna: 24 wrzesień - 15 listopad 2015. Zapraszamy serdecznie!

ZOBACZ PLAKAT>>

Więcej o: