Więcej o:

keramzyt podsypkowy

  • Roboty wykończeniowe w końcu roku

    . Wykonanie takiej podłogi sprowadza się do: - ułożenia na stropie betonowym folii paroizolacyjnej, - wysypania warstwy 4-6 cm Leca? KERAMZYTU podsypkowego , - ułożenia płyt suchego jastrychu (np. Rigidur), najczęściej z klejeniem i skręcaniem na ich złączach, - ułożenia posadzki