kierownik budowy

Więcej o:

kierownik budowy

 • Kierowanie budową

  Każda inwestycja wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę, musi być prowadzona zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w Prawie Budowlanym. Dokument ten nakłada na inwestora obowiązek powierzenia kierownictwa osobie z odpowiednimi uprawnieniami - kierownikowi budowy. Zależnie od tego jak organizujemy

 • Wzór 1

  ........................................................ (rodzaj budynku, miejsce położenia, powierzchnia zabudowy, rodzaj wykonanych instalacji) zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę z dnia................................................ podpis właściciela lub pełnomocnika Załączniki: 1) oryginał dziennika budowy, 2) oświadczenie kierownika budowy o

 • Wzór 2

  ) oryginał dziennika budowy, 2) oświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu budowy zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę, z przepisami i normami oraz o uporządkowaniu placu budowy i terenów przyległych, jeśli z nich korzystano, 3) protokoły badań i sprawdzeń, 4) inwentaryzacja geodezyjna

 • Doświadczenia właścicieli

  i wykonania instalacji elektrycznej, a także rozmieszczenia punktów świetlnych i grzejników. A przede wszystkim - zatrudnilibyśmy kierownika budowy, bo nierzetelni wykonawcy porobili mnóstwo błędów. Dom z huśtawkami

 • Stropy żelbetowe

  na przykład: - zmiana układu pomieszczeń na piętrze. Wiąże się to zazwyczaj z przestawieniem ścianek działowych, czyli ze zmianą rozmieszczenia obciążeń na stropie. W takiej sytuacji powinniśmy zwrócić się do kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta, by zdecydowali, czy nowe rozmieszczenie ścian