poradnik konsumenta

Więcej o:

poradnik konsumenta

  • Sprawdź swoje konsumenckie prawa

    Poradnik Konsumenta. Polubowny Sąd Konsumencki Działa przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, powołany jest do rozstrzygania sporów o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i