Przeróbka instalacji odwadniającej zastanej na działce

Obejście linii melioracyjnej wykonano według projektu i pod nadzorem specjalistów jeszcze przed rozpoczęciem innych prac na działce. Nowe rury zakopano na tej samej głębokości, na której przebiegała stara linia (około 2 m pod ziemią) i poprowadzono poza obrysem przyszłego budynku od zachodniej strony posesji. Ich końce połączono z główną rurą melioracyjną, a stary odcinek rury, przebiegający pod planowanym budynkiem, zdemontowano. Na obwodzie nowej linii wykopano trzy studnie chłonne (na 6-7 kręgów), a tę która już była, wyremontowano. Dwie z nich odwadniają pas działki znajdujący się przed domem, a dwie kolejne - za nim.