Kim był Karol Linneusz?

Carl von Linné (Karol Linneusz) żył w latach 1707-1778. Był przyrodnikiem i lekarzem, profesorem uniwersytetu w Uppsali, współtwórcą i pierwszym prezesem Królewskiej Akademii Nauk, jedną z najciekawszych postaci epoki oświecenia.

Opracował m.in. Flora suecica, Fauna suecica, Genera plantarum oraz Systema naturae. W dwóch ostatnich pracach przedstawił system klasyfikacji organizmów żywych i minerałów. Opisał około 10 tys. gatunków roślin i 6 tys. gatunków zwierząt. Usystematyzowane przez niego łacińskie nazewnictwo organizmów, podział na klasy, gromady, rzędy, rodzaje i gatunki okazały się tak funkcjonalne, jednolite i przejrzyste, że z niewielkimi zmianami używane są do dzisiaj. Osiągnięciem Linneusza było m.in. wydzielenie gromady ssaków i zaliczenie do niej wielorybów oraz włączenie człowieka do rzędu naczelnych. Wiele roślin i zwierząt nosi do dziś nazwy rodzajowe nadane przez uczonego.

Więcej o: