Leczymy buki

Jak poradzić sobie z larwami, gąsienicami i chorobami grzybowymi szkodzącymi bukom - sprawdzone recepty.

Ciemnobrązowe okrągłe lub owalne plamy na liściach o średnicy kilku milimetrów

Powodowane są przez grzyby z rodzaju Colletotrichum, Cercospora i Phoma. Często nekrotyczne plamy obumarłych tkanek rozszerzają się wzdłuż nerwów głównych, a ich środek ma jasnopopielatą barwę. Niekiedy plamy pojawiają się również na pędach, powodując ich obumieranie.

Recepta

Aby nie dopuścić do zakażenia roślin, należy jesienią usuwać i palić opadłe liście, bo grzyby te właśnie na nich zimują, porażając wiosną kolejne krzewy. Nie powinno się też zwilżać roślin podczas podlewania. Chore egzemplarze trzeba opryskiwać 2-3-krotnie co 7 dni, stosując przemiennie dwa z podanych fungicydów: Benazol 50 WP (0,1%), Bravo 500 SC (0,2%), Domark 100 EC (0,05%), Sarfun 500 SC (0,1%), Score 250 EC (0,05%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%), Topsin M 500 SC (0,1%). Zamiast preparatów chemicznych można stosować biopreparaty, np. Biochikol 020 PC, Bioczos BR lub Biosept 33 SL (0,1%).

Jasnobrązowe plamy na powierzchni pędów

Powodowane są przez grzyby z rodzaju Nectria oraz Phomopsis. Plamy na pędzie powiększają się, a jeśli obejmą cały jego obwód, część znajdująca się powyżej więdnie, brązowieje i obumiera. Niekiedy wiosną obserwuje się pojedyncze fragmenty pędów, na których nie rozwijają się liście. Widać na nich okrągłe, jasne grudki o średnicy 0,5-1,5 mm. Zakażeniu ulegają zwykle rośliny zranione po gradobiciu, podczas prac pielęgnacyjnych lub po żerowaniu owadów oraz pędy uszkodzone przez mróz bądź przesuszone.

Recepta

Należy wycinać i palić chore pędy poniżej miejsca nekrozy. Po gradobiciu lub innym mechanicznym uszkodzeniu pędów rośliny najlepiej opryskać jednym z fungicydów: Benazol 50 WP (0,1%), Sarfun 500 SC (0,1%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%) lub Topsin M 500 SC (0,1%). Pojedyncze rany należy zasmarować białą farbą emulsyjną z dodatkiem 2% jednego z podanych fungicydów.

Zniekształcone liście z brązowiejącymi brzegami blaszek

Jest to efekt żerowania mszycy zdobniczki bukowej. Żółtawozielone, pokryte białą wydzieliną woskową mszyce żerują w dość dużych koloniach na dolnej stronie liści, pod osłoną gęstego białego puchu woskowego, wysysając zawartość komórek roślinnych. Uszkodzone liście przedwcześnie zasychają, a wzrost młodych pędów jest silnie zahamowany.

Recepta

U szkodników tych najlepiej zwalczać jaja zimowe jednym z preparatów olejowych - Promanal 60 EC (2%), Promanal 012 AL lub Floril 019 AL. W okresie wegetacji, w celu zniszczenia mszyc żerujących pod wydzieliną woskową, drzewa należy opryskać preparatem mszycobójczym, np. Mospilan 20 SP (0,01-0,02%) lub Confidor 200 SL (0,04%).

Srebrzyste lub różowawe plamy pilśni pomiędzy nerwami liściowymi na górnej stronie blaszek liściowych

Powoduje je szpeciel pilśniowiec. Uszkodzenia na liściach pojawiają się wiosną na rozwijających się liściach. Szkodniki te żerują na górnej stronie liści do końca lipca, a następnie schodzą do pąków, w których zimują.

Recepta

Aby zapobiec uszkodzeniom, należy drzewka, opanowane przez szpeciele, wiosną opryskać dwukrotnie, co 14 dni preparatem Mitac 200 EC (0,2%).

Zielone lub czerwonofioletowe cebulkowate wyrośla na górnej stronie liści

Tworzone są przez garnusznica bukowa, natomiast wyrośla żółtawe i cylindryczne, owłosione powstają w wyniku żerowania pryszczarka bukowiaka. Na jednym liściu jest najczęściej po kilka wyrośli, wewnątrz których od maja do końca lata przebywają i żerują walcowate, beznogie larwy długości do 4 mm.

Recepta

Wiosną (od połowy do końca kwietnia) wokół drzewek opanowanych przez pryszczarki można rozsypać jeden z preparatów granulowanych, np. Basudin 10 GR w dawce 6 g/1 m3.

Sprzędzione i podziurawione liście

Jest to efekt żerowania gąsienic niedolotnika bukowczyka. Gąsienice są długości 1518 mm, żółtawozielone, z jasnobrązową głową, żółtawą tarczką karkową i parą brązowych plamek po bokach. Pojawiają się na roślinach w czerwcu i żerują aż do października. Zimują w postaci poczwarki w kokonach wśród resztek roślinnych w górnej warstwie podłoża.

Recepta

Po zauważeniu gąsienic, drzewa należy opryskać preparatem wgłębnym o działaniu żołądkowym, np. Owadofos 540 EC (0,15%).

Oprzędy, tzw. lustra z gąsienicami w środku utworzone w rozwidleniach gałęzi

Tworzy je pierścienica nadrzewka. Gąsienice żerują w maju i w czerwcu na liściach; początkowo wygryzają dziury w blaszkach liściowych, a w końcu zjadają je w całości, pozostawiając jedynie unerwienie. Złoża jaj widoczne są w postaci obrączek na 1-2-letnich pędach.

Recepta

Należy wycinać i palić pędy ze złożami jajami. W okresie wegetacji po zauważeniu pierwszych gąsienic trzeba postępować tak samo jak z gąsienicami niedolotnika bukowczyka.

Więcej o: