Leczymy graby

Graby są znakomitymi roślinami na strzyżone żywopłoty - eleganckie, zwarte, trudne do sforsowania. Rosną wolno, ale po latach stworzą ciemnozieloną ścianę - wspaniałą wizytówkę ogrodu. Oczywiście pod warunkiem, że krzewy te są zdrowe i wolne od szkodników.

Ciemnobrązowe, owalne, kilkumilimetrowe plamy na liściach

Spowodowane są przez grzyb Gloeosporium carpini . Na powierzchni plam widoczne są czarne skupienia zarodnikowania grzyba. Na sąsiednie rośliny zarodniki przenoszone są z kroplami wody podczas opadów. Grzyb zimuje na opadłych liściach, na których wiosną formowane są zarodniki dokonujące infekcji pojawiających się liści.

Recepta

Profilaktycznie warto usuwać i palić opadłe liście oraz unikać zwilżania liści w czasie podlewania roślin. Chore egzemplarze trzeba opryskiwać 2-3-krotnie co 7 dni stosując jeden z fungicydów: Benazol 50 WP (0,1%), Bravo 500 SC (0,2%), Domark 100 EC (0,05%), Sarfun 500 SC (0,1%), Score 250 EC (0,05%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%) lub Topsin M 500 SC (0,1%). Równie skuteczne są biopreparaty: Biochikol 020 PC (1%), Bioczos BR (wg instrukcji) lub Biosept 33 SL (0,1%).

Jasnobrązowe plamy na powierzchni pędów

Tworzone są przez grzyby z rodzaju Nectria oraz Pezicula . Przebarwienia te stopniowo obejmują cały obwód pędu i część znajdująca się powyżej miejsca infekcji wraz z liśćmi więdnie, brązowieje i zamiera. Szczególnie łatwo zakażeniu ulegają rośliny osłabione, z ranami powstałymi podczas prac pielęgnacyjnych, po gradobiciu lub żerowaniu owadów oraz pędy uszkodzone przez mróz.

Recepta

Choroba ta nie jest łatwa do zwalczenia, toteż dużą rolę odgrywa tu odpowiednia profilaktyka. Warto wycinać i palić wszystkie chore pędy, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się infekcji na zdrowe części rośliny i na krzewy rosnące w pobliżu (np. w żywopłocie). Po gradobiciu lub innym mechanicznym uszkodzeniu pędów rośliny dobrze jest również zapobiegawczo opryskać jednym z podanych fungicydów: Benazol 50 WP (0,1%), Sarfun 500 SC (0,1%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%) lub Topsin M 500 SC (0,1%).

Nieregularne zatokowate korytarze wygryzione w pąkach i liściach

To efekt żerowania gąsienic piedzika przedzimka . Gąsienice są jasnozielone, długości do 25 mm, z trzema białymi liniami po bokach ciała i ciemniejszymi liniami grzbietowymi. Przy chodzeniu wyginają do góry środkową część ciała. Zimują ich jaja w spękaniach kory, w pobliżu pąków. Wiosną, pod koniec marca lub w kwietniu wylęgają się z nich gąsienice, które żerują początkowo w pąkach liściowych, później na liściach. W lipcu schodzą do ziemi, w której przepoczwarczają się. Od października do grudnia z poczwarek wychodzą osobniki dorosłe. Samice (ciemnobrązowe z szarawożółtymi cętkami na ciele) wpełzają po pniu ku górze do korony drzewa i tutaj składają jaja, umieszczając je pojedynczo w szczelinach kory.

Recepta

Po zauważeniu pierwszych gąsienic, zatakowane rośliny należy opryskać preparatem o działaniu kontaktowo-żołądkowym, np. Owadofos 540 EC (0,015%)

Rdzewienie liści oraz silne zahamowanie wzrostu pędów

Wskazuje na obecność szpeciela - pordzewiacza grabowego . Szkodniki te żerują na grabach od maja do końca lata na dolnej stronie liści, wysysając zawartość komórek roślinnych. Pierwsze uszkodzenia widoczne są w lipcu, pod koniec sierpnia całe liście stają się rdzawobrązowe. Samice szkodnika zimują pod pierwszą łuską pąków pędów wierzchołkowych. Wiosną, jak tylko temperatura wynosi ponad 10 stopni, opuszczają miejsca zimowania i wędrują na dolną stronę liści (to jedyny dobry moment na ich skuteczne zwalczenie). Po dolnej stroni liści żerują i rozmnażają się. We wrześniu schodzą na zimowanie.

Recepta

Szpeciele nie są łatwe do zwalczenia, skutecznie można ich się pozbyć wykonując oprysk preparatem roztoczobójczym, np. Talstar 100 EC (0,05%) w okresie ich wędrówki z pąków na rozwijające się liście.

Skupiska jasnożółtych i żółtawobiałych owadów na dolnej stronie liści

Tworzy je mszyca - zdobniczka grabowa . Wydala ona również rosę miodową, na której rozwijają się grzyby sadzakowe, pokrywające liście nieestetycznym, lepkim czarnym nalotem.

Recepta

Z chwilą pojawienia się pierwszych mszyc, drzewa należy opryskać jednym z preparatów mszycobójczych, np. Mospilan 20 SP (0,02%), Pirimor 500 WG (0,1%), albo jednym z preparatów w formie gotowej, np. Mszyca Stop AL, Pirimix AE, Pirimix AL, Piriflor 01 AE, Pirimor - aerozol 01 AE, Provado Plus AE, lub Savonil Super AL.

Więcej o: